aşk - Selçuk Sözlük
aşk, insanlar arasındaki duygusal bağı ifade eder. aşk, iki kişinin birbirlerine çok sevgi, saygı ve bağlılık duymalarını ifade eder. aşk, bir kişinin diğerine karşı duyduğu düşkünlük, samimiyet ve bağlılık duygularını ifade eder. aşk, insanlar arasında çok önemli bir duygu olup, aşk ilişkisi içinde bulunan kişilerin birbirlerini anlama ve anlamlandırma çabası ile oluşur. aşk, bir kişinin diğerine karşı duyduğu saygı, sevgi ve bağlılık duygularının birleşimi olarak tanımlanabilir. aşk, insanlar arasındaki en güçlü duygulardan birisidir ve insanların birbirlerine karşı duydukları sevgi, saygı ve bağlılık duygularının önemli bir parçasıdır.