balık i̇zlerinin sesi - Selçuk Sözlük
türk edebiyatında alışılmış çizgilerin ötesinde kalarak dikkat çekmeyi başaran bir kitap.

"bizim gibilerin, normal insanların dünyasında çok fazla rahatsız edilmeden ve sipsivri gibi batmadan yaşayabilmesi için, normallerin her gün oynadığı "miş gi̇bi̇" oyununu çok iyi kavraması bir zorunluluktur.

mutluymuş gi̇bi̇ yapmak, adilmi̇ş gi̇bi̇ davranmak, dürüstmüş gi̇bi̇ konuşmak, seviyormuş gi̇bi̇ bakmak, i̇çtenmi̇ş gi̇bi̇ görünmek, habersizmi̇ş gi̇bi̇ yadsımak, görmemi̇ş gi̇bi̇ kaçmak, zevk alıyormuş gi̇bi̇ sevişmek, i̇lgileniyormuş gi̇bi̇ dinlemek, sorumluymuş gi̇bi̇ göstermek, gerçekmi̇ş gi̇bi̇ duygulanmak, timsahmiş gi̇bi̇ ağlamak ve bu gibi.."