feminizm - Selçuk Sözlük
kadınların toplumsal, siyasi ve ekonomik eşitliğini savunan bir felsefe, hareket ve ideolojidir. feministler, cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri tanımlar ve bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için çaba gösterirler. kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunur ve kadınların sosyal ve politik alanda erkeklerle eşit saygınlık ve fırsatlara sahip olmasını hedeflerler.