homo duplex - Selçuk Sözlük
bu teori, insanı bir yandan ahlak tarafından yönlendirilen sosyal bir canlı, diğer yandan içgüdüler tarafından yönlendirilen biyolojik bir organizma olarak tasavvur eden durkheim tarafından ortaya atılmıştır. bu tasavvurdan da anlaşılacağı üzere insan, iç yaşamında çift merkezli bir yapıya sahiptir. ve bu iki merkezin arasında bir husumet vardır. ayrıca, insan hem içe dönük (homo internus) hem dışa dönük (homo externus) yapısı da, homo duplex teorisine yani insanın ikili yapısına işaret etmektedir.