sosyalizm - Selçuk Sözlük
sosyalizm, toplumsal eşitliği, adaleti ve dayanışmayı hedefleyen bir toplumsal ve ekonomik sistemdir. sosyalizm, üretim araçlarının, yani fabrikalar, madenler, araziler, vs. gibi ekonomik kaynakların toplumsal mülkiyet altında olması ve işletilmesiyle karakterizedir. sosyalist sistemlerde, zenginlik ve kaynaklar toplumun tüm üyeleri tarafından paylaşılır, işçi sınıfının emeğine saygı gösterilir ve üretimdeki karlar toplumun tümünün refahına yatırılır.