komünizm - Selçuk Sözlük
komünizm felsefesi, karl marx ve friedrich engels tarafından geliştirilmiştir. marx ve engels'e göre, kapitalizmde üretim araçları bir avuç zengin kişinin elinde toplanmıştır ve işçi sınıfı düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. bu durum, toplumsal adaletsizliğe ve yoksulluğa neden olur. komünizm, üretim araçlarının kolektif mülkiyeti ve üretim sürecinin merkezi planlaması ile bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefler.